Chalmers Teknologkonsulter

Lediga tjänster

Om tjänsten

Som Vice President of IT (VP) på Chalmers Teknologkonsulter utvecklar du företagets IT avdelning, CTK IT. Du får utöva din ledarskapsförmåga genom att leda ett team av 30+ svensk- och engelsktalande IT konsulter. Du jobbar nära företagets VD och vVD med strategiskt arbete, budget och rådgör med CTK IT:s Advisory Board.

Tjänsten innebär att du pausar dina heltidsstudier ett år för att ta dig an en heltidstjänst med arvode motsvarande full studieersättning och 5 veckors semester. Ditt ansvarområde omfattar bland annat försäljningsansvar för IT avdelningen där du jobbar tillsammans med bolagets andra VP vars ansvarsområde omfattar bland annat projektansvar.

Advisory Board består av fyra CTK alumner, numera seniora managers på Accenture, software engineer på Rokos Capital och tidigare lead software engineer på Youtube Music. De hjälper VPs med strategiskt arbete och fungerar som ett bollplank i viktiga beslut.

Som VP of IT är du första kontakten med CTK ITs samarbetspartner och kunder. Det finns stor potential att utöka ditt professionella och personliga nätverk. Du kommer i kontakt med en mängd olika och inspirerande verksamheter och får en helhetsbild och förståelse för hur företag drivs.

 

Ansvarsområden

 • Försäljningsuppföljning
 • Leaduppföljning (Uppföljning av potentiella projekt)
  • Säkerställer att lead bemannas och påbörjas
  • Följer upp leads
  • Kundanalys
 • Första granskningen av offerter för IT
  • Ser över aktiviteter
  • Säkerställer en säljande offert
  • Riskanalys

 

VPs delar även på gemensamma uppdrag vilket innebär delat personalansvar samt utveckling av IT områdets processer. IT området är under en omarbetning från traditionell projektledningsmetodologi till agil. Detta kräver ett kontinuerligt långsiktigt arbete för att säkerställa arbetsprocesser och rutiner löpande.

 

Gemensamt ansvar mellan VPs of IT

 • Personalansvar
  • Uppföljning av kompetenser och styrkeområden
 • Rekryteringsinitiativ ink. marknadsföring, CV-screening, intervjuer, case
 • Utbildning av nyanställda
 • Budgetering/kostnadskontroll
 • Eventplanering/intern kultur för IT
 • Advisory Board
 • Partnersamarbeten
 • Analysering/efterlevnad av nuvarande processer
 • Utveckling av nya processer/rutiner
 • Försäljning mot potentiella kunder
 • Interna förbättringsprojekt

 

Utöver din ansvarsområden har du möjlighet att ta del av intern utbildning inom bland annat ledarskap och projektledning i samarbete med bolagets samarbetspartners som Accenture, EY, Great Leaders för att nämna några.

Alumner och partnerföretag är en stark tillgång för CTK. Här finns mycket att hämta och lära. Som VP har man möjlighet att delta i alla interna utbildningar tillsammans med bolagets samarbetspartners. CTK IT har även egna samarbetspartner, samt  som man jobbar med kontinuerligt och håller god kontakt med.

Avslutningsvis innebär rollen ett stort ansvar under frihet och möjligheten att jobba strategiskt med att bygga upp CTK:s nya IT affärsområde.

Start och överlämning börjar januari 2019.

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till: workit@ctk.se            

Arbetsuppgifter

Du som HR-manager sitter på det övergripande ansvaret för personalarbetet. Du arbetar med motivation och stöttning av kollegor med personalansvar. Du utvecklar strukturer och strategier för  rekrytering och företagskulturen. Du utvecklar och arbetar efter de processer och policys som styrks av företaget och du finns till hands för rekryteringsarbete.

 

Om dig

Vi söker dig som vill ha ett roligt extrajobb tillsammans med engagerade kollegor. Du vill testa dina gränser och utvecklas inom ledarskap och strategiskt tänkande samtidigt som du får vara med och driva ett helt företag framåt med ditt HR-perspektiv. Som person är du förtroendeingivande, drivande, har en empatisk förmåga, är kommunikativ samt fungerar väl i samarbete med olika typer av människor. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din anställning så ser vi att du är flexibel, initiativtagande, engagerad och driven i ditt arbete.

Vi vill att du läser en utbildning inom personalvetenskap eller motsvarande och har god kännedom om personalfrågor och personalstrategier. Men för oss så är inte erfarenhet och studiemeriter det viktigaste, vi lägger stor vikt vid engagemang och de personliga egenskaper som vi tror kan passa bra in i företaget.

 

Om tjänsten

Tjänsten omfattar 10h/vecka som disponeras fritt utöver obligatoriskt personalmöte måndag kvällar. Det utgår ingen lön, arbetet är istället belönande i avseende på erfarenhet, kontaktnät och meriter inför framtiden.

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till work@ctk.se

Rollbeskrivning: PR-manager

Som PR-manager på CTK får du vara med och forma företagets kommunikation gentemot företag och studenter. Som PR-manager är du en del av ledningsgruppen och är delaktig i strategiskt arbete för att utveckla hela CTK. Du har ett övergripande ansvar för den information som syns utåt för företaget. Detta innefattar den grafiska profilen och de olika användningsområdena för denna. Du arbetar även strategiskt med att utvärdera och utveckla företagets kommunikation.

Tjänsten innebär en deltidstjänst på 10 timmar per vecka. Inkluderat gäller dessutom obligatorisk närvaro vid företagets informationsmöten varje måndag 17:30 – 20:00.

När du arbetar ideellt inom företaget arbetar du oavlönat. Tjänsten bygger på att du som söker istället ska få kompensation genom: utbildning till ett värde av 10 000 kr, få arbeta med den nyaste tekniken, delta i företagets konferensresor, samt följa med på kundevent och knyta kontakter med näringslivet. Genom denna tjänst får du möjlighet att spara underlag till en portfolio av uppdrag som man genomfört samt ta del av strategiskt arbete i hur man bedriver PR.

 

Mål

Tillsammans med CTK hjälper du bolaget att bli ett starkare konsultbolag på marknaden för att samtidigt utvecklas på ett personligt och professionellt plan. Du arbetar med att utveckla, implementera samt utvärdera strategier för marknadsföring och kommunikation.

 

Profil

Som PR-manager på CTK ser vi att:

 • Du tar eget ansvar och egna initiativ
 • Du är nyfiken och söker ständigt efter något nytt att lära dig
 • Du är kreativ och tycker om problemlösning
 • Du har god kännedom om CTK som företag och företagets värderingar
 • Du har ett intresse för kommunikation och marknadsföring
 • Som person är du social, drivande och prestigelös och har god förmåga att samarbeta med andra människor
 • Du skall vara flytande i svenska i både tal och skrift
 • Du skall ha grundläggande kunskaper i Photoshop, Illustrator och InDesign

 

Tidigare erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring, försäljning, konsultarbete, teknik och/eller ledarskap är meriterande.

 

Ansvarsområden

Som PR-manager har du övergripande ansvar för extern kommunikation från CTK mot företag. Du ansvarar för att aktivt arbeta med att förmedla en rättvisande bild av CTK. Utöver detta arbetar du med implementering och uppdatering av den grafiska profilen. Det krävs att du:

 • Deltar vid företagets diskussions/informationsmöten samt Ledningsgruppen
 • Skapar extern marknadsföring utifrån en kommunikationsplan
 • Budgetering av marknadsföringen
 • Vecko- och månadsvis rapportera till vVD
 • Planerar externa events

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till work@ctk.se

Om tjänsten

Som Vice President of IT (VP) på Chalmers Teknologkonsulter utvecklar du företagets IT avdelning, CTK IT. Du får utöva din ledarskapsförmåga genom att leda ett team av 30+ svensk- och engelsktalande IT konsulter. Du jobbar nära företagets VD och vVD med strategiskt arbete, budget och rådgör med CTK IT:s Advisory Board.

Tjänsten innebär att du pausar dina heltidsstudier ett år för att ta dig an en heltidstjänst med arvode motsvarande full studieersättning och 5 veckors semester. Ditt ansvarområde omfattar bland annat försäljningsansvar för IT avdelningen där du jobbar tillsammans med bolagets andra VP vars ansvarsområde omfattar bland annat projektansvar.

Advisory Board består av fyra CTK alumner, numera seniora managers på Accenture, software engineer på Rokos Capital och tidigare lead software engineer på Youtube Music. De hjälper VPs med strategiskt arbete och fungerar som ett bollplank i viktiga beslut.

Som VP of IT är du första kontakten med CTK ITs samarbetspartner och kunder. Det finns stor potential att utöka ditt professionella och personliga nätverk. Du kommer i kontakt med en mängd olika och inspirerande verksamheter och får en helhetsbild och förståelse för hur företag drivs.

 

Ansvarsområden

 • Försäljningsuppföljning
 • Leaduppföljning (Uppföljning av potentiella projekt)
  • Säkerställer att lead bemannas och påbörjas
  • Följer upp leads
  • Kundanalys
 • Första granskningen av offerter för IT
  • Ser över aktiviteter
  • Säkerställer en säljande offert
  • Riskanalys

 

VPs delar även på gemensamma uppdrag vilket innebär delat personalansvar samt utveckling av IT områdets processer. IT området är under en omarbetning från traditionell projektledningsmetodologi till agil. Detta kräver ett kontinuerligt långsiktigt arbete för att säkerställa arbetsprocesser och rutiner löpande.

 

Gemensamt ansvar mellan VPs of IT

 • Personalansvar
  • Uppföljning av kompetenser och styrkeområden
 • Rekryteringsinitiativ ink. marknadsföring, CV-screening, intervjuer, case
 • Utbildning av nyanställda
 • Budgetering/kostnadskontroll
 • Eventplanering/intern kultur för IT
 • Advisory Board
 • Partnersamarbeten
 • Analysering/efterlevnad av nuvarande processer
 • Utveckling av nya processer/rutiner
 • Försäljning mot potentiella kunder
 • Interna förbättringsprojekt

 

Utöver din ansvarsområden har du möjlighet att ta del av intern utbildning inom bland annat ledarskap och projektledning i samarbete med bolagets samarbetspartners som Accenture, EY, Great Leaders för att nämna några.

Alumner och partnerföretag är en stark tillgång för CTK. Här finns mycket att hämta och lära. Som VP har man möjlighet att delta i alla interna utbildningar tillsammans med bolagets samarbetspartners. CTK IT har även egna samarbetspartner, samt  som man jobbar med kontinuerligt och håller god kontakt med.

Avslutningsvis innebär rollen ett stort ansvar under frihet och möjligheten att jobba strategiskt med att bygga upp CTK:s nya IT affärsområde.

Start och överlämning börjar januari 2019.

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till: workit@ctk.se

Arbetsuppgifter

Du som HR-manager sitter på det övergripande ansvaret för personalarbetet. Du arbetar med motivation och stöttning av kollegor med personalansvar. Du utvecklar strukturer och strategier för  rekrytering och företagskulturen. Du utvecklar och arbetar efter de processer och policys som styrks av företaget och du finns till hands för rekryteringsarbete.

Om dig

Vi söker dig som vill ha ett roligt extrajobb tillsammans med engagerade kollegor. Du vill testa dina gränser och utvecklas inom ledarskap och strategiskt tänkande samtidigt som du får vara med och driva ett helt företag framåt med ditt HR-perspektiv. Som person är du förtroendeingivande, drivande, har en empatisk förmåga, är kommunikativ samt fungerar väl i samarbete med olika typer av människor. För att du ska få ut så mycket som möjligt av din anställning så ser vi att du är flexibel, initiativtagande, engagerad och driven i ditt arbete.

Vi vill att du läser en utbildning inom personalvetenskap eller motsvarande och har god kännedom om personalfrågor och personalstrategier. Men för oss så är inte erfarenhet och studiemeriter det viktigaste, vi lägger stor vikt vid engagemang och de personliga egenskaper som vi tror kan passa bra in i företaget.

 

Om tjänsten

Tjänsten omfattar 10h/vecka som disponeras fritt utöver obligatoriskt personalmöte måndag kvällar. Det utgår ingen lön, arbetet är istället belönande i avseende på erfarenhet, kontaktnät och meriter inför framtiden.

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till work@ctk.se

Rollbeskrivning: PR-manager

Som PR-manager på CTK får du vara med och forma företagets kommunikation gentemot företag och studenter. Som PR-manager är du en del av ledningsgruppen och är delaktig i strategiskt arbete för att utveckla hela CTK. Du har ett övergripande ansvar för den information som syns utåt för företaget. Detta innefattar den grafiska profilen och de olika användningsområdena för denna. Du arbetar även strategiskt med att utvärdera och utveckla företagets kommunikation.

Tjänsten innebär en deltidstjänst på 10 timmar per vecka. Inkluderat gäller dessutom obligatorisk närvaro vid företagets informationsmöten varje måndag 17:30 – 20:00.

När du arbetar ideellt inom företaget arbetar du oavlönat. Tjänsten bygger på att du som söker istället ska få kompensation genom: utbildning till ett värde av 10 000 kr, få arbeta med den nyaste tekniken, delta i företagets konferensresor, samt följa med på kundevent och knyta kontakter med näringslivet. Genom denna tjänst får du möjlighet att spara underlag till en portfolio av uppdrag som man genomfört samt ta del av strategiskt arbete i hur man bedriver PR.

 

Mål

Tillsammans med CTK hjälper du bolaget att bli ett starkare konsultbolag på marknaden för att samtidigt utvecklas på ett personligt och professionellt plan. Du arbetar med att utveckla, implementera samt utvärdera strategier för marknadsföring och kommunikation.

 

Profil

Som PR-manager på CTK ser vi att:

 • Du tar eget ansvar och egna initiativ
 • Du är nyfiken och söker ständigt efter något nytt att lära dig
 • Du är kreativ och tycker om problemlösning
 • Du har god kännedom om CTK som företag och företagets värderingar
 • Du har ett intresse för kommunikation och marknadsföring
 • Som person är du social, drivande och prestigelös och har god förmåga att samarbeta med andra människor
 • Du skall vara flytande i svenska i både tal och skrift
 • Du skall ha grundläggande kunskaper i Photoshop, Illustrator och InDesign

 

Tidigare erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring, försäljning, konsultarbete, teknik och/eller ledarskap är meriterande.

 

Ansvarsområden

Som PR-manager har du övergripande ansvar för extern kommunikation från CTK mot företag. Du ansvarar för att aktivt arbeta med att förmedla en rättvisande bild av CTK. Utöver detta arbetar du med implementering och uppdatering av den grafiska profilen. Det krävs att du:

 • Deltar vid företagets diskussions/informationsmöten samt Ledningsgruppen
 • Skapar extern marknadsföring utifrån en kommunikationsplan
 • Budgetering av marknadsföringen
 • Vecko- och månadsvis rapportera till vVD
 • Planerar externa events

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till work@ctk.se

About us

We are CTK IT. We consist of English and Swedish talking student. We have passion for design, software development and project management.

Our goal is to develop, gain experience and broader our personal and professional network. Working for CTK IT gives us an excellent opportunity to translate our theoretical study skills into practical experience.

We work closely with our senior mentors  and collaborate with , a digital marketing agency.

We frequently arrange events and workshops with great companies and offer our consultants great opportunities to meet potential future employers.

 

About you

We are looking for University students, preferably studying an IT related program. 2nd or 3rd year Bachelor’s or 1st year of Master studies. However, if you are an organized person with social skills and want to practice leadership you are welcome to apply for our Project Manager position.

As a person, you are driven and appreciate challenges as well as solving problems. You enjoy teamwork and are easy to cooperate with.

We think commitment, the willingness to develop and that your personal qualities fit well into the company are important.

 

Your tasks

As a consultant you work with other students in projects commissioned by external companies. We work as a team and help each other, which means that we go to meetings together and take full responsibilities for executing and delivering quality and service to our client. Your role means that you also take responsibility for aspects of the sales and the internal project process.

As a developer you apply your technical skills in an actual project against a business. You build systems and applications in a fun environment where everyone is learning how to become a better developer.

As a project manager you learn how lead people. You appreciate structure and enjoy organization. You also meet clients and there is plenty of room to broaden your business network.

As a UX designer you design apps, websites and other IT-systems. You want to learn how to better understand the goals and needs of someone else.

 

About the employment

The employment starts on December 3rd and begins with one day of mandatory education, 1th of December. This will give you most of the knowledge and skills required in the role of a consultant. You will get a Mentor who will help you until you feel more comfortable.

The employment is part-time and covers approximately 10h per week. We get payed for external work, which means when we work in projects. Other time is spend doing internal work, helping each other with sales, writing quotes, estimate complexity of potential project etc. We also have mandatory staff meetings scheduled on Monday evenings at 17.30 to 19:00.

 

Opportunities within CTK IT

 • Project Manager
 • Vice President of CTK IT
 • Executive Vice President of CTK
 • CEO of CTK

 

Send your CV and Personal Letter to workit@ctk.se

– – – Swedish description – – –

Rollbeskrivning

Som konsult jobbar du i team av andra konsulter och utför projekt på vårt kontor eller hos kund inom ditt verksamhetsområde.

Projekt som vi har utfört inom ramarna för verksamhetsutveckling är marknads- och konkurrentanalyser, flödesanalyser, 5S, LEAN och projekt inom organisation- och kvalitetsutveckling.

Hos oss är det du i team av andra konsulter som driver försäljning och utvecklingen inom verksamhetsområdet och det är därför du och ditt team som sätter gränserna för vad ni kan uppnå.

Tjänsten innebär en timanställning på 10 timmar i veckan motsvarande 25% av en heltidstjänst. Tjänsten innefattar försäljning och möte med befintliga och potentiella kunder till CTK, offertskrivning och konsultarbete i projekt.

 

Profil

För att trivas hos oss behöver du vara motiverad, engagerad, ha lätt för att ta initiativ och gilla att arbeta tillsammans med andra. Hos oss blir du medlem i en stor familj av drivna och engagerade studenter. Här finner du också stöttning och kanske en kompis för livet.

CTK har alltid premierat det personliga engagemanget och vi är medvetna om att du är i mitten eller slutet av din utbildning. Var inte rädd att söka bara för att du ej har djupgående kompetens. Det är förmågan att inhämta kunskap, ställa frågor och förmågan att driva framåt som kommer göra att du lyckas.

 

Som konsult inom verksamhetsutveckling ser vi en eller flera kompetenser som du har:

 • Logistik / Supply Chain Management
 • Affärssystem
 • Excel
 • Ekonomisk analys
 • Förmåga att hantera både kvantitativ och kvalitativ data
 • Struktur
 • Analysförmåga
 • Lätt att ta till sig information snabbt

 

Utvecklingsmöjligheter

Möjlighet till att ansöka några av företagets ansvarspositioner kommer finnas under året:

 • Projektledare
 • Key Account manager
 • Kompetensområdesansvarig
 • Försäljningsansvarig
 • Vice VD
 • VD

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till work@ctk.se

 

– – – English description – – –

Role description

As a consultant at Chalmers Teknologkonsulter AB you will work in a team with other consultants in projects within your competence area.

Projects that we have worked with within business development includes market and competitive analyses, flow analyses, 5S, LEAN and projects within organizational development.

At CTK it is you and your team that oversee the sales and development within your business area. It is only you and your team that sets a limit on what you can achieve.

The job includes 10 hours per week and is equivalent to 25% of a fulltime employment. The job includes both sales work and project work.

 

Profile

To succeed and thrive at CTK we believe that you need to be motivated, committed, enterprising and you must like to work with others. At CTK you will be a member of a family of committed and dedicated students. Here you will find support and friends.

CTK encourages dedication and interest in the company and we are aware that you are currently studying. Don’t be afraid to apply if you feel that your knowledge within the area is not at an expert level. It is your ability to learn, ask questions, gather information and make things happen that will be the key to your success.

 

As a consultant within business development we think that you are interested in one or more of the following areas:

 • Logistics/supply chain management
 • Business systems
 • Excel
 • Economic analysis
 • Ability to analyze both quantitative and qualitative data
 • Structural thinking
 • Analytical abilities
 • Fast learning

 

Opportunities within CTK

During your time at CTK there will be opportunities to apply for higher positions within the company such as:

 • Project Manager
 • Key Account Manager
 • Business Area Manager
 • Competence Area Manger
 • Executive Vice President
 • CEO

 

Send your CV and Personal Letter to work@ctk.se

– – – Swedish description – – –

Rollbeskrivning

Som medlem i området Teknik arbetar du aktivt med försäljning och projekt mot våra kunder. Du kommer också att delta i utvecklingen av företaget så att vi kan förbättra våra processer och hitta nya sätt att skapa värde för våra kunder. Vi letar efter drivna, engagerade och nyfikna studenter från Chalmers olika utbildningsområden.

Anställningen är deltid, 10 timmar i veckan, som inkluderar ett obligatoriskt personalmöte varje måndag 17:30 – 20:00.

Att arbeta här hos Chalmers Teknologkonsulter är ett utmärkt första steg i din framtida karriär. Inte bara kommer du att testa dina akademiska färdigheter i den verkliga världen, men du kommer också att utveckla dina färdigheter i försäljning och kundrelationer och ett bredare nätverk av personliga kontakter. Du får bara enbart lön för fakturerade timmar mot våra kunder.

 

Profil

Vi letar efter personer som:

 • Är drivna
 • Gilla att ta initiativ
 • Är nyfiken och gillar nya utmaningar
 • Vill utvecklas professionellt inom det område du studerar
 • Gillar att lösa problem, med andra och enskilt
 • Uppskatta feedback och uppmuntra en öppen kultur på arbetsplatsen

 

Vi söker specifikt personer som antingen studerar eller har tidigare erfarenheter inom följande områden (ingen specifik ordning):

 • Fysik
 • Matematik
 • Maskinteknik
 • Industridesign
 • Elektroteknik
 • Automatisering och mekatronik
 • Arkitektur
 • Byggteknik och byggande
 • Kemiteknik

 

Ansvar

Som konsult hos företaget kommer du att arbeta med:

 • Veckovis försäljning riktad mot både nya och gamla kunder
 • Planering, genomförande och leverans av olika projekt
 • Utveckla och förbättra företaget som helhet

 

Utvecklingsmöjligheter

Möjlighet till att ansöka några av företagets ansvarspositioner kommer finnas under året:

 • Projektledare
 • Key Account manager
 • Kompetensområdesansvarig
 • Försäljningsansvarig
 • Vice VD
 • VD

 

Skicka ditt CV och Personliga Brev till work@ctk.se

 

– – – English description – – –

Role description

As a member of the Engineering team you will actively work with sales and projects towards our clients. You will also take part in the development of the company so that we can improve our processes as well as finding new ways to provide value for our clients. The consultants are the backbone of Chalmers Teknologkonsulter and thus we look for driven, dedicated and curious students to join our team.

The employment itself is part time, 10 hours a week, which includes a mandatory staff meeting every Monday 17:30-20:00.

To work here at Chalmers Teknologkonsulter is a great first step in your future career. Not only will you test your academic skills in the real world, but you will also develop your skills in sales and customer relations and a broader network of personal contacts. You will only get monetary compensation for the billable hours towards our clients.

 

Profile

We are looking for people who:

 • Are driven and dedicated
 • Like to take initiative
 • Are curious and like new challenges
 • Want to develop professionally within the area you are studying
 • Enjoy solving problems, with others as well as by themselves
 • Appreciate feedback and nurture an open culture in the workplace

 

We are specifically looking for people who either studies or have earlier experiences within the following areas (no specific order):

 • Physics
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Industrial Design
 • Electrical Engineering
 • Automation and Mechatronics
 • Architecture
 • Civil Engineering and construction
 • Chemical Engineering

 

Responsibilities:

As a consultant at the company you will work with:

 • Weekly sales directed towards new and old clients alike
 • The planning, execution and delivery of different projects
 • Developing and improving the company as a whole

 

Opportunities within CTK

During your time at CTK there will be opportunities to apply for higher positions within the company such as:

 • Project Manager
 • Key Account Manager
 • Business Area Manager
 • Competence Area Manger
 • Executive Vice President
 • CEO

 

Send your CV and Personal Letter to work@ctk.se