Design and product development, CAD, byggnadsplanering

Vi är nyfikna och gillar reella utmaningar. Vi arbetar bland annat med CAD, produktutveckling, fysiska- och tekniska analyser, simulering och energieffektivisering, byggnadsplanering samt förstudier.

Konsulterna inom Teknik drivs av att utvecklas professionellt och personligt genom att ta steget och utmana sig själva med reella problem med riktiga kunder utanför studierna. Att möte kundkrav samtidigt som vi får värdefull arbetslivserfarenhet och nya kontakter.

Vi angriper problem med engagemang, nyfikenhet och med nya ögon skapar vi innovativa och skräddarsydda lösningar där kunden alltid står i fokus.

Teknik arbetar vi primärt med process- och produktutveckling, prototypframtagning, design, Arkitektur samt tekniska analyser och simuleringar inom områden som Fysik, Mekanik, Kemi och Elektro. Om det finns en fysisk produkt eller process som behöver utvecklas eller vårdas så har vi kompetensen för att hjälpa er.

Med andra ord omfattar Teknik en stor del av Chalmers olika utbildningar vilket medför en bred bas att basera våra uppdrag i. Detta tillsammans med vår arbetsprocess leder till att de produkter vi utvecklar tillsammans med kunden alltid är av hög kvalitet.

Läs mer...

Några av våra referensprojekt

Kontakta oss