Standardisering av KPI-värden

Volvo Bussar

Volvo Bussar identifierade behovet att standardisera sina KPI:er inom tillverkning då avvikelserna var för stora mellan de olika fabrikerna samt försvårande av den globala rapporteringsprocessen.

CTK undersökte den dåvarande situationen med en förstudie som inkluderade informationsinhämtning genom observationer och intervjuer med 80 personer i 6 länder. Leveransen för första fasen innehöll förbättringsförslag för uppföljning och översyn av KPI:er. Syftet med andra fasen var att analysera den insamlade informationen med mål reducera antalet KPI:er för att sedan definiera och standardisera dem. Ytterligare syfte var att leverera en standardiserad insamling och rapportering av data samt kontinuerligt överse prestanda av rapporteringsprocessen. Volvo var mycket nöjda med resultatet.

 

 

Vi såg samarbetet med CTK som mycket användbart för Volvo Bussar då utgångspunkten var 120 KPI-värden vilka CTK hjälpte till att reducera till 15 KPI-värden som idag har implementerats och används.

Nicolas Strumane
Global Manufacturing Operational Exellence Director, Volvo