Signalbehandling och signalanalys

Utveckling av analysverktyg för att analysera data från ett rörelsespårningssystem. Rörelsespårningssystemet registrerade fordonsförares ansikts- och huvudrörelser i syfte att detektera vissa beteenden efterfrågades. CTK tog med programspråket MATLAB fram ett program. En analys utfördes där data presenterades grafiskt.