Reducerad genomloppstid

LVD-pullmax

LVD-Pullmax upplevde problem med långa genomloppstider i sin produktion. CTK inledde projektet med visualisering av monteringsflödet för att synliggöra problem. Vidare infördes ordning och reda (5S) i monteringen samt en ny materialorganisation. Slutligen infördes Visual Management för att effektivt leda deras intensiva morgonmöten. Detta för att reducera problem med långa genomloppstider i produktionen och hög andel PIA (Produkter I Arbete) till följd av detta.