Plocklageranalys

Med en förhoppning att öka effektiviteten på plocklagret genomfördes av CTK dataanalys, personalintervjuer, studier av arbetsrutiner och kartläggning av den dåvarande lagerstrukturen så att en identifiering av områden med förbättringspotential kunde utföras. Detta resulterade i konkreta förbättringsförslag gällande placering av artiklar, rutiner och ordning i plocklagret.