Planering och ledning av EU-projekt inom e-handel

Johanneberg Science park behövde strukturera och genomföra ett EU-projekt inom e-handel. Projektet var en kurs för företagare i kundens nätverk och skulle genomföras under tidspress och med en begränsad budget. I samråd med kunden tog CTK fram ett nytt koncept för kursen för att attrahera Västsvenska företagare. Kursen skalades ner till en hanterbar omfattning för den korta tidsramen. Gästföreläsare från näringslivet anlitades för att ge kursen mer tyngd och relevans. Utvärderingar visade på att deltagarna var mycket nöjda.