Moderna tekniska lösningar att tillämpa i bostäder

En grupp konsulter tillsattes för att utveckla konkreta idéer på Vänersborgs bostäders fastigheter kunde moderniseras och uppfattas som moderna. En enkät skickades till samtliga hyresgäster för att bedöma hur dessa idéer skulle uppfattas av de boende. Projektet redovisades i en presentation av de framställda idéerna och en redovisning av enkäten. En sammanställning och rekommendationer för vidare åtgärder för modernisering. överlämnades.