Miljöutredning

För att stärka sin miljöprofil behövde GreenCarrier en sammanställning och nulägesrapport av transporternas och företagets miljöpåverkan. CTK genomförde en kartläggning av hållbara transporter med utsläppsberäkningar för företagets fraktsändningar och identifiering av förbättringsområden för transportmedel. I en andra utredning redovisades möjligheter och förutsättningar för att dela ut ett miljöpris.