Marknads- och kundanalys

för innovation inom bygg- och entreprenadmarknaden

En marknads- och kundanalys efterfrågades för innovation inom bygg- och entreprenadmarknaden för att identifiera marknadens begränsningar för produkten och för hur innovationen potentiellt skulle kunna träda in i marknaden. En kvalitativ marknadsanalys genomfördes av CTK genom en intervjustudie med relevanta aktörer för bekräftelse för om marknadsbehovet för innovationen existerade. Undersökningen resulterade i en rapport som identifierade parametrar, begränsningar och alternativ för innovationens inträde på marknaden. Därtill levererades rekommendationer för nästa steg i innovationsprojektet.