Framtagning av testapparatur och konceptutvärdering

Heliospectra AB tillverkar avancerade LED-armaturer för växthus. LED-armaturerna kan tillverkas med två olika typer av linser. För att kunna verifiera att rätt lins är monterad i slutet av produktion anlitades CTK. Heliospectra presenterade ett koncept för att differentiera mellan de två linserna. CTK utvärderade konceptet genom att utveckla en prototyp av en testapparatur. Med prototypen utfördes mätningar för flertalet olika LED-armaturer och datan analyserades.