Framtagning av digitaliseringsstrategi

Stena Metall AB

Stena Metall AB ville utvärdera möjligheterna att hitta nya affärsmöjligheter, för sitt dotterbolag Stena Stål AB, genom att utveckla och anpassa ny digital teknik för stålgrossistbranschen.

En innovationsgrupp med konsulter från CTK tillsattes för att bidra med nytt perspektiv och för att agera bollplank under strategiska möten. Mellan mötena samlade CTK in och analyserade information kopplat till de ämnen som diskuterats.

Efter avslutat projekt har gruppen testat två nya tekniker och utvärderat möjligheterna att implementera dessa i verksamheten.