Förslag på utbyggnadsmöjligheter

Lerums djurklinik ville se över möjligheterna till ombyggnad då tidigare utbyggnader av kliniken begränsar framtida utbyggnationer. CTK undersökte tillsammans med Lerums kommun de möjligheter som fanns att tillgå, samt vilka konkreta begränsningar som fanns med fastigheten. Detta resulterade i fyra skissförslag som presenterades tillsammans med tre lösningsförslag. Som komplement genomfördes uppmätning och digitalisering av ritningarna för framtida användning.