CAD

JOAB AB

Projektet som CTK var ansvariga för var att uppdatera blueprints, assemblies, delar och dokumentation av ett stort CAD bibliotek. Syftet av projektet var att reducera ”lead time” och öka kvaliteten genom att uppdatera data som produktionensprocessen är baserad på och i processen göra den enhetlig och lätthanterlig.

Projektet har gett JOAB möjligheten att fortsätta jobba kontinuerligt och effektivt i deras monteringsprocess och arbete. Vidare har detta projektet gett studenterna på CTK en stor möjlighet att implementera teoretisk kunskap i praktiken.

 

Chalmers Teknologkonsulter, CAD, JOAB