Design av produktcase

Insplorion

Höljet till Insplorions produkt XNano speglade inte utrustningens höga kvalitet och de ville därför ta fram en ny design. CTK tog fram ett nytt koncept som sedan detaljkonstruerades i CAD. Även tillhörande ritningar och specifikationer för produktion utformades. Projektet resulterade i en färdig produkt som nu säljs globalt.