Bygglovsritningar för om- och tillbyggnad

Svensk Armering & Betongbyggen AB

På sin nyinköpta fastighet efterfrågade Svensk armering & betongbyggen innovativa idéer och skissförslag för utformning av deras kontor och produktionslokal. Tre skissförslag togs fram i första skedet, inklusive visualisering av om- och tillbyggnad fram. Förslagen hade för avsikt att efterlikna verksamheten i form av armerings- och betonginslag på fasader och entré. I samråd med kund valdes delar av förslagen ut för vidare konkretisering. En kombination av förslagen samt litteraturstudie genererade bygglovsritningar för fastigheten.