Avancerad testprogramvara för mätinstrument

Som en del av ett forskningsprojekt behövde Bergsäker AB en testprogramvara för ett nytt mätinstrument. CTK implementerade upprättning av seriell kommunikation genom COM- och USB-portar till kamera, laser samt övrig hårdvara. Design och implementering av grafiskt gränssnitt i vilket alla kommandon gavs. All kod skrevs i Java 1.5 med tilläggspaketet JavaComm.