Augmented Reality-App

Car-O-Liner AB

Car-O-Liner AB ville ta fram en Augmented Reality (AR)-app för att på ett modernt sätt visualisera deras produkter och tjänster. AR kan översättas till förstärkt verklighet och i detta fall skulle 3D-modeller ritas ut på förbestämda ytor, vilket observeras via en telefons kamera. CTK anlitades och tog fram en app med hjälp av spelmotorn Unity och AR-biblioteket Vuforia.