3D-modellering och framställning av ritunderlag

Kunden ville rita upp sitt nya sortiment för lagerinredning i 3D och behövde stöd från CTK i det omfattande CAD-arbete som framställningen krävde. Utifrån kravspecifikation byggdes CAD-bibliotek och ritningsunderlag för deras produkter inom lagerinredning, cirka 250 parter och 800 assemblies.