”Alla erfarenheter är bra erfarenheter!”

 

Att arbeta som projektledare på CTK innebär ett övergripande ansvar för projektets framgång, du gör riskbedömningar, ser till att arbetet flyter på och håller kontakt med kunden. Johan Edström, Linda Karnerfors och Maja Åhlin är tre av våra konsulter som tagit steget och blivit projektledare.

– Största skillnaden mot att arbeta som konsult är att du istället för att arbeta med själva uppgiften håller koll på alla processer runt omkring och ser till att vi levererar det resultat som önskas, berättar Maja.

Projektledning och ledarskap präglar hela CTKs verksamhet och workshops inom detta hålls kontinuerligt av externa aktörer. Men vägen till en tjänst som projektledare går genom en intern rekryteringsprocess där du får motivera din ansökan, genomgå intervjuer och slutligen så en speciell utbildning för rollen. Enligt Linda är projektledartjänsten ett bra mellansteg inom organisationen.
– Högre ansvarsposter har en större arbetsbelastning. I denna roll får du fortfarande jobba nära projekten och du har ansvar över kanske två-tre projekt istället för alla.

Både Johan, Linda och Maja har sett mest fram emot den utmaning, personliga utveckling och ledarskapserfarenhet som tjänsten ger.
– Alla erfarenheter är bra erfarenheter! Som projektledare för flera pågående projekt får du väldigt mycket olika erfarenheter som tillsammans för dig till en bättre ledare. Jag har lärt mig att arbeta med nya kollegor och kompetenser på ett sätt jag inte gjort tidigare, uttrycker Johan.
– Du utvecklas i din egen ledarstil och får dessutom chans att hjälpa andra att utvecklas, fyller Maja i.

För att passa som projektledare behöver du vara bra på att planera och kommunicera. Du måste ha förståelse för hur olika människor fungerar, kunna lyssna in andra och agera därefter. Linda håller med om att ledarskap är en av de främsta kompetenserna som utvecklas.
-Jag måste anpassa mig och min ledarstil till varje team. Jag måste ställa frågan hur de vill kommunicera och vilka förväntningar de har på mig som projektledare. Det är viktigt att diskutera detta och lägga strukturerna tidigt för att undvika problem.

De är alla tre eniga om att en av de största utmaningarna innebär att inte själv kunna bidra med allt inom projektet som de ofta är vana vid. Istället handlar det om att ha förtroende för sitt team så att du kan stå för resultatet fastän du själv inte alltid har full förståelse för vägen dit.
-Vi har fått verktyg för att styra arbetet, håll koll på takten och stämma av. Det finns mycket stöd och det brukar fungera bra, avslutar Johan.

Share your thoughts