Chalmers Teknologkonsulter

Chalmers Teknologkonsulter

Vi karakteriseras av engagemang, kreativitet och innovativt tänkande. Vi erbjuder kvalificerade och högkvalitativa konsulttjänster inom teknik och verksamhetsutveckling mot både näringsliv och offentlig sektor.

Inom teknik täcks flera av Chalmers utbildningsområden och kompetenser upp. Vi kan erbjuda tvärvetenskapliga tjänster i ett brett spektrum. Vi arbetar med arkitektur, byggnadsprocesser, analyser och beräkningar av kemisk, fysisk och teknisk karaktär, design och produktutveckling bland mycket.

För verksamhetsutveckling kan vi erbjuda företag ett mångsidigt stöd och konsultuppdrag i ett brett spektra inom Management Consulting. Reduktion av kostnader, flödesanalyser, kvalitetsutveckling, marknads- och konkurrensanalyser ger en övergripande beskrivning av vanligt förekommande uppdrag.

Vi jobbar till stor del i projektform med dedikerade projektledare. Våra projektledare genomgår interna utbildning inom projektledning och ledarskap i samarbete med bolagets samarbetspartners som Accenture, EY, Great Leaders för att nämna några.

Nära kontakt med kund är någonting vi värdesätter och anser viktigt för att åstadkomma god relation, fortsatt samarbete och framtida projekt samt leverera kvalité.

Läs mer...
Chalmers Teknologkonsulter IT

Chalmers Teknologkonsulter IT

Vi är CTK IT, Chalmers Teknologkonsulters IT avdelning. Vi levererar IT-lösningar åt företag och offentlig sektor och har bred kompetens inom design, webb och app utveckling. Vi är en plantskola för Sveriges ledande IT konsulter.

Vårt team består av 30+ svensk- och engelsktalande IT konsulter. Som IT konsult jobbar man i projektform eller nära, ute hos kunden. Chalmers Teknologkonsulters IT avdelning leds av två heltidsanställda Vice Presidents (VP) of IT vars arbetsuppgifter är att bland annat kvalitetssäkra offerter och projekt.

VPs rådgör med sin Advisory Board som består av fyra Chalmers Teknologkonsulter alumner, numera managers på Accenture, software engineer på Rokos Capital och tidigare lead software engineer på Youtube Music. De hjälper VPs med strategiskt arbete och viktiga beslut som rör CTK ITs projekt, utveckling och framgång.

CTK IT arbetar nära med sina samarbetspartner Netlight och Chalmers Teknologkonsulter, våra seniora mentorer, samt GO MO och Chalmers Teknologkonsulter, en  ledande byrå inom Digital Marknadsföring & Sökmotoroptimering (SEO).

Läs mer...
Chalmers Teknologkonsulter

Chalmers Teknologkonsulter

Chalmers Teknologkonsulter

Chalmers Teknologkonsulter

Vi karakteriseras av engagemang, kreativitet och innovativt tänkande. Vi erbjuder kvalificerade och högkvalitativa konsulttjänster inom teknik och verksamhetsutveckling mot både näringsliv och offentlig sektor.

Inom teknik täcks flera av Chalmers utbildningsområden och kompetenser upp. Vi kan erbjuda tvärvetenskapliga tjänster i ett brett spektrum. Vi arbetar med arkitektur, byggnadsprocesser, analyser och beräkningar av kemisk, fysisk och teknisk karaktär, design och produktutveckling bland mycket.

För verksamhetsutveckling kan vi erbjuda företag ett mångsidigt stöd och konsultuppdrag i ett brett spektra inom Management Consulting. Reduktion av kostnader, flödesanalyser, kvalitetsutveckling, marknads- och konkurrensanalyser ger en övergripande beskrivning av vanligt förekommande uppdrag.

Vi jobbar till stor del i projektform med dedikerade projektledare. Våra projektledare genomgår interna utbildning inom projektledning och ledarskap i samarbete med bolagets samarbetspartners som Accenture, EY, Great Leaders för att nämna några.

Nära kontakt med kund är någonting vi värdesätter och anser viktigt för att åstadkomma god relation, fortsatt samarbete och framtida projekt samt leverera kvalité.

Läs mer...
Chalmers Teknologkonsulter IT

Chalmers Teknologkonsulter IT

Chalmers Teknologkonsulter IT

Chalmers Teknologkonsulter IT

Vi är CTK IT, Chalmers Teknologkonsulters IT avdelning. Vi levererar IT-lösningar åt företag och offentlig sektor och har bred kompetens inom design, webb och app utveckling. Vi är en plantskola för Sveriges ledande IT konsulter.

Vårt team består av 30+ svensk- och engelsktalande IT konsulter. Som IT konsult jobbar man i projektform eller nära, ute hos kunden. Chalmers Teknologkonsulters IT avdelning leds av två heltidsanställda Vice Presidents (VP) of IT vars arbetsuppgifter är att bland annat kvalitetssäkra offerter och projekt.

VPs rådgör med sin Advisory Board som består av fyra Chalmers Teknologkonsulter alumner, numera managers på Accenture, software engineer på Rokos Capital och tidigare lead software engineer på Youtube Music. De hjälper VPs med strategiskt arbete och viktiga beslut som rör CTK ITs projekt, utveckling och framgång.

CTK IT arbetar nära med sina samarbetspartner Netlight och Chalmers Teknologkonsulter, våra seniora mentorer, samt GO MO och Chalmers Teknologkonsulter, en  ledande byrå inom Digital Marknadsföring & Sökmotoroptimering (SEO).

Läs mer...

Våra tjänster

IT

Med kompetens bland annat inom IT management, design, app- och webbutveckling, affärssystem, digitala strategier, optimering, machine learning och testning

Teknik

Med kompetens bland annat inom design and product development, CAD, byggnadsplanering, fysikaliska- och tekniska analyser, simulering och energieffektivisering

Verksamhetsutveckling

Med kompetens inom bland annat organisatorisk utveckling, logistik, marknads- konkurrent- och värdeflödesanalyser samt implementation av LEAN

IT

Med kompetens bland annat inom IT management, design, app- och webbutveckling, affärssystem, digitala strategier, optimering, machine learning och testning

Teknik

Med kompetens bland annat inom produktutveckling, CAD, byggnadsplanering, fysiska- och tekniska analyser, simulering och energieffektivisering

Management

Med kompetens inom bland annat organisatorisk utveckling, logistik, marknads- konkurrent- och värdeflödesanalyser samt implementation av LEAN

IT

Med kompetens bland annat inom IT management, design, app- och webbutveckling, affärssystem, digitala strategier, optimering och testning

Teknik

Med kompetens bland annat inom produktutveckling, CAD, byggnadsplanering, fysiska- och tekniska analyser, simulering och energieffektivisering

Management

Med kompetens inom bland annat organisatorisk utveckling, logistik, konkurrent- och värdeflödesanalyser samt implementation av LEAN

IT

Med kompetens bland annat inom IT management, design, app- och webbutveckling, affärssystem, digitala strategier, optimering, machine learning och testning

Teknik

Med kompetens bland annat inom design and product development, CAD, byggnadsplanering, fysikaliska- och tekniska analyser, simulering och energieffektivisering

Management

Med kompetens inom bland annat organisatorisk utveckling, logistik, marknads- och värdeflödesanalyser samt implementation av LEAN

Jobba som studentkonsult

Jobba som studentkonsult

Kick-starta karriären

Att arbeta hos oss ska ge en merit samt praktik inom ramen av din utbildning.

Utvecklas

En anställning på CTK ska bidra till både professionell och personlig utveckling.

Få erfarenhet

Goda möjligheter för rätt personer att få utöva ledarskap samt få nya roller inom företaget.

Utöka ditt nätverk

Få möjlighet att utöka ditt nätverk med företagskontakter och framtida arbetsgivare.

Gör karriär

Att arbeta hos oss ska ge en merit samt praktik inom ramen av din utbildning.

Utvecklas

En anställning på CTK ska bidra till både professionell och personlig utveckling.

Erfar

Goda möjligheter för rätt personer att få utöva ledarskap samt få nya roller inom företaget.

Nätverka

Få möjlighet att utöka ditt nätverk med företagskontakter och framtida arbetsgivare.

Gör karriär

Att arbeta hos oss ska ge en merit samt yrkeserfarenhet inom ramen av din utbildning.

Utvecklas

En anställning på CTK ska bidra till både professionell och personlig utveckling.

Erfar

Goda möjligheter för rätt personer att få utöva ledarskap samt få nya roller inom företaget.

Nätverka

Få möjlighet att utöka ditt nätverk med företagskontakter och framtida arbetsgivare.

Kick-starta karriären

Att arbeta hos oss ska ge en merit samt praktik inom ramen av din utbildning.

Utvecklas

En anställning på CTK ska bidra till både professionell och personlig utveckling.

Få erfarenhet

Goda möjligheter för rätt personer att få utöva ledarskap samt få nya roller inom företaget.

Utöka ditt nätverk

Få möjlighet att utöka ditt nätverk med företagskontakter och framtida arbetsgivare.

Kontakta oss